Angelcare
Monitor oddechu Angelcare dla niemowląt dostępny w Polsce

     Bezprzewodowy monitor oddechu dla niemowląt jest już dostępny w Polsce. Urządzenie zaleca się szczególnie wcześniakom z dużą niedowagą, u których występują bezdechy. Jak podkreśla neonatolog dr Ewa Gulczyńska z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Urządzenie jest zalecane przede wszystkim wypisywanym ze szpitala wcześniakom, które urodziły się małe - ważyły mniej niż 1,5 kg, długo wymagały intensywnej terapii - np. dłuższy czas były podłączone do respiratora i które są narażone na nawracające bezdechy, tj. zatrzymania oddechu dłuższe niż 20 sekund. Za bezdech uznaje się też krótsze zatrzymania oddechu, jeśli towarzyszy mu zwolnienie akcji serca (bradykardia) lub spadek natlenienia krwi.

     Na bezdechy i inne zaburzenia oddychania narażone są zwłaszcza wcześniaki, które po porodzie ważyły mniej niż 1,5 kg. Problemy te dotyczą aż 84 proc. noworodków o wadze niższej niż 1 kg. Jest to związane z niedojrzałością ośrodków oddechowych. Według dr Gulczyńskiej, gdy brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, spada akcja serca i natlenienie krwi. Dlatego bezdechy u wcześniaków są związane z ryzykiem powikłań, np. krwawień śródczaszkowych, czy wodogłowia, a czasem mogą prowadzić do sytuacji zagrożenia życia, podkreśliła lekarka. W większości przypadków do przywrócenia oddechu wystarczy zwykła stymulacja dotykowa dziecka, np. pocieranie po pleckach, czy uderzanie o stopki. Gdy to nie skutkuje potrzebna jest prosta wentylacja - z uciskaniem klatki piersiowej dziecka i wdychaniem mu powietrza przez usta (na 3 uciśnięcia przypada jeden wdech).

     Monitor oddechu pozwala rodzicom nadzorować oddychanie dziecka. Czujnik kontroluje ruchy oddechowe dziecka i gdy przerwa w nich jest zbyt długa (15 sekund) lub oddech staje się zbyt płytki. Jeśli mimo to ruchy oddechowe nie powrócą, rozlega się alarm. Zdaniem dr Gulczyńskiej, monitor ten mogą też stosować mamy, które "bardzo niepokoją się o dziecko i ten ciągły niepokój może się przenosić na niemowlę". Dotyczy to zwłaszcza mam dzieci z tzw. grupy wysokiego ryzyka, których rodzeństwo cierpiało na bezdechy, miało epizody zatrzymania krążenia czy zmarło na zespół nagłej śmierci łóżeczkowej. Jak przypomniała lekarka, w Polsce od 10 lat dostępne są monitory oddechu u niemowląt - konstruktorem jednego z nich jest Polak.

Obecnie monitor Angelcare i kosz Angelcare Captiva jest dostępny w wielu krajach na różnych kontynentach, m.in. w USA, Nowej Zelandii, we Włoszech, Grecji, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Węgrzech, etc. W Polsce na razie można go zamówić tylko przez stronę internetową Angelcare 
      © 2009 Angelcare